Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2023

തമോഗർത്തങ്ങൾ

 കുടുംബവും സമൂഹവും തമോഗർത്തങ്ങളാണ്.  ഇരുട്ടിനേക്കാൾ ഇരുട്ടാണ്.  നിങ്ങളുടെ ശരികളെ നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകളാക്കി  നിങ്ങളോടൊപ്പം കുഴിച്ചു മൂടുമവർ.