Skip to main content

Inner fights

 ശിരസിലും മനസിലുമാളുമീയഗ്നിയെ കെടുത്താനെൻ നിണമത് ജലമാക്കീടുമോ…

കനവിലും നിനവിവും രണമത് മുറുകുമ്പോളെൻ കരൾ മുകുളങ്ങൾ തളിർത്തിടുമോ…

Comments

Popular posts from this blog

തമോഗർത്തങ്ങൾ

 കുടുംബവും സമൂഹവും തമോഗർത്തങ്ങളാണ്.  ഇരുട്ടിനേക്കാൾ ഇരുട്ടാണ്.  നിങ്ങളുടെ ശരികളെ നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകളാക്കി  നിങ്ങളോടൊപ്പം കുഴിച്ചു മൂടുമവർ.

Photographs are immortal

Photography for me is all about to see the world in a different angle, notice the unnoticed, grab the beauty of people and nature. Capture the memories. A photograph is the only thing that will live even after death.